Access

Access

Train
  • TX Akihabara Station: take the Tsukuba Express line to TX Tsukuba Station (TX: Tsukuba Express)The duration of the rapid train trip is about 45 minutes.
  • JR Ueno Station: take the Joban Line to JR Hitachino-Ushiku Station; the duration is about 1 hour and 5 minutes.
    From the East Exit, take a local bus to Tsukuba Center or University of Tsukuba (Tsukuba Daigaku Chuo) The bus ride to Tsukuba Center takes about 30 minutes.
  • JR Ueno Station: take the Joban Line to JR Tsuchiura Station. The duration of the limited express train trip is about 50 minutes. From the West Exit, take a local bus to Tsukuba Center or University of Tsukuba (Tsukuba Daigaku Chuo). The bus ride to Tsukuba Center takes about 30 minutes.
Highway Bus

JR Tokyo Station: from Yaesu South Exit (Yaesu Minami Guchi), take the Tsukuba Express Bus to Tsukuba Center or University of Tsukuba (Tsukuba Daigaku). The highway bus ride to Tsukuba Center takes about 1 hour and 15 minutes.

Car

Interchange (IC): take Sakura-Tsuchiura IC and Yatabe IC on the Joban Expressway (Joban Jidoshado).

Airplane
  • Narita International Airport: take the airport limousine bus, Airport Liner-NATT'S, via JR Tsuchiura Station to Tsukuba Center. The bus ride to Tsukuba Center takes about 1 hour and 40 minutes.
  • Haneda International Airport: take a highway bus to Tsukuba Center. The bus ride to Tsukuba Center takes about 1 hour and 40 minutes.

Directions from TX Tsukuba Station

ページ先頭へ戻る